changeBackground

Utvikler

Utvikler
Vi kan tilby senior utviklere i både Java og .NET med flere års erfaring, som har jobbet med både applikasjoner og back-end systemer.
 

Hva tilbyr vi?

 • Senior Java utviklere med 5+ års erfaring
 • Senior Web utviklere med 5+ års erfaring
 • Outsourcing av din utvikling til oss
 • Bistand fra våre senior utviklere
 • Meget lave kostnader for våre utviklere


Hvorfor velge våre utviklere?

 • Vi lar deg fokusere på funksjonalitet
 • Vi bruker en smidig prosess
 • Vi har mange års erfaring
 • Vi benytter alle de kjente rammeverkene
 • Vi bruker riktig verktøy til riktig jobb
 • Vi har testing i fokus hele tiden
 • Vi leverer alltid til avtalt tid


Hva slags erfaringer har dere med outsourcing/bistand?
Vi har overtatt utviklings jobben for flere av våre kunder, slik at de kan fokuserer på forretningen mens vi levere raskt, pålitelig og med meget få feil. Se under portefølje for noen av våre utvalgte oppdrag.


Hva slags integrasjoner har dere gjort?
Vi har gjort integrasjoner mot større systemer som regnskap, inkasso, varehus og logistikk.


Hvilke av de mest brukte rammeverkene benytter dere i Java verden?

 • Spring (JDBC, TX, AOP etc)
 • Apache (Commons, IO, etc)
 • Google Web Toolkit
 • Enterprise Java Beans (3.x)
 • Amazon AWS (S3, RDS)
 • JUNIT, Mockito, DbUnit


Hvilke av de meste brukte teknologier benytter dere i Web verden?

 • Java (GWT, Wicket)
 • PHP (Zend, Yii, CodeIgniter)
 • jQuery
 • PhpUnit


Hvilke applikasjonsservere har dere erfaring med?
JBoss (4.x, 5.x, 6.x og 7.x), WebSphere og GlassFish.
 

Hva koster det?

  Pris
Timebasis   890,-
Prosjekt   etter avtale


Ta kontakt for et tilbud eller gå tilbake til toppen